10 years INSYRIATED

5 maart 2021 – Hoogtij #64 ONLINE – livestream via Facebook

Tien jaar geleden begon een vreedzame opstand (revolutie) in Syrie. Sindsdien zijn er al meer dan 6,1 miljoen mensen op de vlucht geslagen in eigen land. Daarnaast zijn er ruim 5,5 miljoen mensen naar het buitenland gevlucht, de meesten naar een land in de regio. De afgelopen tien jaar hebben meer dan 400.000 mensen het leven gekost. De Verenigde Naties noemden het al eerder de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

10 jaar INSYRIATED is een persoonlijke terugblik van de Syrische kunstenaar Rosh Abdelfatah, die actief is geweest binnen de Syrische Revolutie en daarna betrokken was bij culturele projecten in Noord-Syrië (Rojava). Een werk over de rol en de vorm van kunst binnen de revolutie en over de mensen die hun leven voor de vrijheid in Syrië op het spel zetten.

“Als individu heb je nauwelijks controle over de omgeving, de werkelijkheid vormt zich terwijl je hulpeloos kijkt. Als kunstenaar en filmmaker zoek ik naar beelden waar ik grip op kan krijgen op de tijd. In mijn werk zoek ik momenten van ondersteuning. Het zijn menselijke ankers in een verslechterende, veranderende omgeving. De zoektocht naar dat wat blijft in een context die verdwijnt, vormt visuele benchmarks die, indien goed, zowel de pijn tonen als troosten.” – Rosh Abdelfatah

EN

Hoogtij #64 ONLINE – March 5th, 2021 – livestream via Facebook

Ten years ago a peaceful uprising (revolution) started in Syria. Since then, more than 6.1 million people have been displaced in their own country. In addition, more than 5.5 million people have fled abroad, most of them to a country in the region. In the past ten years, more than 400,000 people have lost their lives. The United Nations has called it the greatest humanitarian crisis since World War II.

10 years INSYRIATED is a 10-year personal retrospective of the Syrian artist Rosh Abdelfatah, who was active in the Syrian Revolution and then involved in cultural projects in Northern Syria (Rojava). A work about the role and form of art within the revolution and about the people who risk their lives for freedom in Syria.

“As an individual you hardly have any control over the environment. Reality forms while you look at it helplessly. As a artist and filmmaker, I search for images where I can get a grip on time. In my work I look for moments of support. They are human anchors in a deteriorating, changing environment. The search for that which remains in a context that disappears, forms visual benchmarks that, if good, both show the pain and comfort it”. – Rosh Abdelfatah

About the artist

Rosh Abdelfatah is a Kurdish-Syrian artist, filmmaker and Artistic Director of Arab Film Festival Rotterdam who finished art school at the St. Joost Academy in Breda in 2006.

Currently he is making freelance productions for different Arabic TV stations and is working as an independent artist in Netherlands and Middle eEast. Rosh started “Het Jasmijn Plein” in 2011 in Rotterdam as a mirror for the revolutionaries in Syria to reflect on the situation that was going on at that time in Syria. This project was shown with art, video installation and various films and got tremendous media attention. Rosh visited the refugee camps around the Syrian-Turkish-Iraqi-Jordin border several times. Through these visits and his art projects he tries to give these unknown faces a voice in his work.

Visit Rosh’s Youtube channel.