Koninklijke Toestanden

opening zaterdag 17 april 17:00
van 18 april t/m 25 april 2004

Eindexamenkandidaten van verschillende afdelingen

i.s.m. Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst