Stroom | Starters op Weg 2

Aanmoedigingsprijzen 1995 – 2000

02 Dec – 29 Dec 2001

Hoe vergaat het de studenten na hun afstuderen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag? Sinds 1991 bezoekt een speciale werkgroep namens Stroom de eindexamenpresentaties van de dag- en avondopleiding. Hierbij worden Aanmoedigingsprijzen toegekend met het doel academieverlaters te stimuleren in de ontwikkeling van hun werk. In navolging van een eerdere manifestatie in 1994 heeft Stroom voor Starters op Weg diegenen uitgenodigd aan wie zij in de jaren 1995 tot 2000 deze Aanmoedigingsprijs heeft toegekend. In twee opeenvolgende presentaties laten in totaal 21 kunstenaars hun werk zien in de tentoonstellingsruimte aan de Toussaintkade. Tijdens twee speciale bijeenkomsten zullen zij dat werk ook toelichten. Starters op Weg biedt een interessant inzicht in de beroepspraktijk van een groot aantal jonge kunstenaars.

Deelnemende kunstenaars:

Tjebbe Beekman (1972), Annick van Elsacker (1974), Eva Gatell Breis (1963), Nicoline van Harskamp (1975), Lies Lantinga (1959), Mehdi Rouchiche (1972), Pien Peeters (1963), Quinten Smith (1969), Hakiem Tourdiev (1959), Marina Venendaal (1967), Casper Warmoeskerken (1977), Agnes de Wit (1958)

Stroom archief