Observatorium Total Bureau Imaginaire

Stroom | Bob Lens

04 Mar – 02 Apr 1994

Bob Lens’ (1939) installatie ‘Observatorium Total Bureau Imaginaire’, bestond uit een ‘hoge’ kast en een serie smalle lange tafels van verschillende hoogte die elkaar kruisten. De Fluxus-achtergrond van Lens was ook in deze installatie weer herkenbaar omdat de Toussaintkade functioneerde als tijdelijke opslagplaats en archief van activiteiten die Lens tijdens de tentoonstellingsperiode ondernam. Elke bezoeker kon iets aan de installatie toevoegen, zodat de installatie een steeds wisselend en veranderend beeld opleverde.

Stroom archief