Stroom | Justin Bennett

27 Feb – 29 Mar 1997

Video- en audiowerken, performances, digitale werken voor internet en cd-rom, installaties, foto’s en tekeningen. Justin Bennett hanteert oude en nieuwe technieken, werkt tweedimensionaal en ruimtelijk en met geluid, beeld en tekst. De traditionele grenzen tussen disciplines hebben voor hem afgedaan. Dat grenzeloze tekent ook zijn persoonlijke geschiedenis.

Hij is in Engeland geboren (1964), studeerde in Sheffield, Den Haag en Maastricht en manifesteert zich sinds de jaren ’90 internationaal als kunstenaar.

Het is lastig zijn werk onder één noemer te brengen. De term multimedia-kunst legt sterk de nadruk op de vorm. Maar bij Justin Bennett is het medium altijd ondergeschikt aan de boodschap. Het gaat hem niet om de spectaculaire technische mogelijkheden van cd-rom of Internet, maar hij kijkt of het medium bruikbaar is om een inhoudelijk thema aan de orde te stellen. De techniek is bij hem gereedschap.

De grote ruimte aan de Toussaintkade bood de mogelijkheid veel te laten zien en daarbij te onderzoeken in hoeverre de afzonderlijke werken elkaar aanvullen en versterken.
Bennett ontdekte dat in veel van zijn projecten reflecties van dezelfde ideeën en patronen uit eenzelfde vormentaal, terugkeren. Nieuwe werken ontstonden door terug te grijpen op elementen uit vroeger werk. Een onbewust proces waarvan hij zich pas achteraf bewust was geworden.

Zo hingen er schetsen en tekeningen, alsook een computer waarmee de bezoeker de website van Bennett op internet kon bekijken en ontdekken hoe de digitale tekeningen hun oorsprong hebben in de fysieke tekeningen. Beide waren gelijkwaardige componenten binnen de presentatie: de ingetogenheid en intimiteit van het handschrift naast het nerveuze, publieke van Internet.

Daarnaast waren audiowerken te horen en videowerken te zien, terwijl er met de cd-rom Cityscape een denkbeeldige stad kon worden verkend. Bovendien gaf het driemanschap van BMB con. (Wikke ‘t Hooft, Roelf Toxopeus en Justin Bennett) drie maal een performance.

Tussen de werken bestaat een netwerk van verbindingslijnen. Een belangrijk leidmotief is het in kaart brengen van ruimtes, gebieden, gedachten en uiteindelijk het eigen kunstenaarschap. De gereedschappen zijn afwisselend beeld en geluid, en vaak ook beide. Geluid wordt gebruikt om de contouren van een ruimte te schetsen of zelfs de geografie van een complete stad.

Het in kaart brengen is voor hem een methode om zijn weg te vinden als kunstenaar. Hij maakt van het kaartmateriaal gebruik om zich te oriënteren op zijn positie en een nieuwe route uit te zetten. Hoewel het werk overwegend technisch van aard is, heeft het toch een sterk persoonlijke lading. De kunstenaar heeft bij elk geluid – hoe kortdurend ook – en bij elk beeld een persoonlijke herinnering aan een gebeurtenis, een lokatie of een stemming. Justin Bennett is een cartograaf van de stad, het leven en de kunst, maar vooral ook van zijn eigen ziel.