Stroom | Een anatomische droom

24 Haagse schilderijen 1947-2000

18 Oct – 19 Nov ’02

In opdracht van Stroom heeft de kunsthistoricus Philip Peters een boek samengesteld over de na-oorlogse schilderkunst in Den Haag. In ‘Een anatomische droom: 24 Haagse schilderijen 1947-2000’ heeft de schrijver een zeer persoonlijke keuze gemaakt van 24 schilderijen die hij stuk voor stuk in een analyserend essay behandelt. Het is een bijzondere en beschouwende manier van schrijven, waarbij de kunstwerken zelf centraal worden gesteld en de nadruk op het emotioneel ervaren van een schilderij wordt gelegd. Het boek is vormgegeven door de Haagse ontwerpster Caroline de Lint. Op donderdag 17 oktober 2002 om 17 uur vond in de tentoonstellingsruimte van Stroom aan de Toussaintkade 55 de feestelijke presentatie plaats.

De tentoonstelling in de Toussaintkade 55 toonde de 24 schilderijen die in het boek worden besproken. Het betreffen werken van de hand van Philip Akkerman, Ori Ben-Zeëv, Bill Bogaarts, Bonies, Richard Brouwer, Rein Drayer, Thaddeus van Eysden, Diederik Gerlach, Willem Goedegebuure, Christie van der Haak, Elsa Hartjesveld, Willem Hussem, Rob Knijn, Piet Ouborg, Urs Pfannenmüller, Tomas Rajlich, Jan Roëde, Martin Rous, Machiel van Soest, Komang Suaka, Elizabeth de Vaal, Gerard Verdijk, Mark de Weijer en Marcel Zalme.

Het boek maakt deel uit van vier publicaties over de naoorlogse kunst in Den Haag van 1945 tot heden, die op initiatief van Stroom verschijnen in het kader van de Haagse Stadscollectie. Eerder werden ‘Studio Scarabee: de boodschap van het beeld’ (een documentaire publicatie over de baanbrekende theatergroep Studio Scarabee en de oprichter Adri Boon) en ‘Ha, daar gaat er een van mij!’ (een encyclopedisch overzicht van de grafische vormgeving in Den Haag door Jan Middendorp) gepubliceerd. Voor het eind van dit jaar staat het laatste boek in de serie gepland: ‘BOEQ: de geschiedenis van het maandblad TIQ (1966-1968) en wat daarna kwam’ door Albert Wulffers.

Stroom archief