Stroom | Heiner Holtappels

Anatomie Eenes Menschen Lichaams: Les 3: An-aisthêsis

29 Nov – 28 Dec 1996

‘Anatomie Eenes Menschen Lichaams’ is de titel van een reeks installaties, die als ‘lessen’ gepresenteerd worden.

Les 1: Aistêsis (Maldoror – Galerie, januari 1996) had de waarneming en de esthetiek als onderwerp.
Les 2: Eidos (HCAK, oktober 1996) ging over het nabeeld, over de visuele herinnering.
Les 3: An-aisthêsis (Toussaintkade 55, december 1996) bestond uit een installatie en een essay. Dit essay was een op zichzelf staande verhandeling, die het thema van de installatie vanuit een kunstheoretisch standpunt benaderde. Voor deze vorm was gekozen omdat Heiner Holtappels in twee jaar voorafgaand aan de presentatie steeds meer over kunst was gaan schrijven en ‘an-aisthêsis’ een terugkerend thema binnen zijn werk was.

Stroom archief